Näme üçin Amber saýlamaly?

Näme üçin AMBER

Lýuks dizaýn

Taslamalary almaga kömek etmek üçin dialux stimulýasiýasyny etmek üçin IES-i synagdan geçirdik

Üpjünçilik zynjyry

Phillips, Osram, Cree, Meanwell, Moso, ect ýaly dünýä belli marka bilen uzak wagtlap hyzmatdaş.

Önümçilik kuwwaty

Netijeli gurnamak üçin üç sany professional gurnama hatarymyz bar. Allhli işgärlerimiz yşyklandyryş önümleriniň baý tejribesine eýedir.

Hil barlagy

Thehli önümler iberilmezden ozal 100% synagdan geçiriler. Önümleriň belli bir göterimi laboratoriýamyzda barlanar.

Çalt eltip bermek

Goodshli harytlaryňyzyň ilkinji gezek we iň arzan bahadan iberilmegini üpjün etmek üçin ýük daşaýan kompaniýasyna çalt girip bilýän ygtybarly agentlerimiz bar.

Hyzmatdan soň

Satylan önümlerimiziň hemmesinden jogapkär bolarys. Kepillik möhletinde näsazlyk ýüze çykan halatynda çalyşmak üçin täze bölekleri ibereris.