Hytaý Gün howpsuzlygy çyra lomaý gün şöhlesi SF23 suw çyrasy SF23

Aýratynlyklar

Model: Lomaý gün şöhlesiniň suw çyrasy SG21
LED markasy: Phillips / Cree / Bridgelux
Batareýa: Lifepo4 batareýasy
Gün paneli: Monokristally kremniý
Hereket datçigi: No

DATE (2)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Has köp zat üçin yşyklandyryş önümçiligine we yşyklandyryş çözgüdine üns beriň10Syllar.

Biz siziň iň gowy yşyklandyryş hyzmatdaşymyz!

Wideo

SOLAR LED FLOODLIGHT-iň aýratynlyklary

Lomaý gün şöhlesine suw joşmasy SF23-12W SF23-16W
Açyk reňk 3000-6000K 3000-6000K
Lýumen çykyşy 720LM 960LM
Uzakdan dolandyryş hawa hawa
Gün paneli 6V, 7W 6V, 10W
Batareýanyň kuwwaty 3.2V, 10AH 3.2V, 15AH
Batareýanyň ömri 2000 aýlaw 2000 aýlaw
Işleýiş synagy -30 ~ + 70 ° C. -30 ~ + 70 ° C.
Akymyň wagty > 20 sagat > 20 sagat
Zarýad bermegiň wagty 4-6 sagat 4-6 sagat

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Lomaý gün şöhlesiniň esasy bölekleri

 tade (1)  contrssazoller  tade-2
LifePO4 batareýa toplumy
3-5 gün dowam edip bilýän ýeterlik kuwwatly batareýa paketi.3 ýyl kepillik bilen Lifepo4 batareýasy

Dolandyryjy
Dolandyryjylar tutuş gün ulgamynyň esasy bölegi.Gün paneliniň zarýad almagyna we batareýanyň zarýadyna nädip ýolbaşçylyk edilýändigini dolandyrýar.

Gün paneli
Gündizine gün zarýadyny üpjün etmek üçin ýokary netijelilik bolan 19.5% netijelilikli monokristally kremniý.

Lokary lýumen çykyş lomaý gün şöhlesi suw çyrasy

SF22i2019-njy ýylda gün çyralarynyň täze dizaýny. Hytaýyň gün şöhlesiniň dizaýny Gün LED suw çyrasy gowy ýylylyk çykarylyşyna, täze ömri batareýasynyň has uly kuwwatyna we ajaýyp dünýägaraýşyna esaslanýar.Hil derejesini üpjün etmek üçin poslamaýan nurbatlar, alýumin zynjyrlar, rezin kabeller ýaly ýokary derejeli komponentleri ulanýarys.
Mundan tapawutlylykdatbazardaky beýleki lomaý gün şöhlesine sebäp bolan gün şöhlesiniň çyrasy, 2000 sikl we has köp ulanylyşy subut edilen 32700 öýjükli Lifepo4 batareýasyndan ýasaldy.22okary ýagtylykly çipleri ulanmak bilen, SF22 960lumen-den gowrak çykyşda gaty gowy yşyklandyryş ýerine ýetirip biler.

DÜZGÜN SOLAR LED SÖODGÜLIGI ÜÇIN ýüz tutmak

SFC3-9

Sargyt tertibi

Order Process-1

ÖNÜMLER

Production Process3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler