Gün bilen işleýän yşyklar üçin Gün Bollard Light Commerical SB-24


 • Model SB24
 • Açyk reňk 3000K / 5000K / RGB
 • Gün paneli 8W
 • Batareýa LIFEPO4 6000mAh
 • Material Alýumin öl guýma + PC UV garşy örtük
 • Tamamla Gara
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Has köp zat üçin Gün yşyklandyryş çözgüdine üns beriň10Syllar.

  Biz Gün şöhlesiniň iň gowy hyzmatdaşydyrys!

  Wideo

  DÜZGÜN SOLAR BOLLARD ÇYKYNYORT GYSGAÇA DÜZGÜNI

  Gün yşyklandyryşynyň giňden ulanylmagy bilen gün şöhlesiniň çyralary täjirçiligi has meşhur bolýar.Esasy sebäbi, adamlar indi bag bezegine has köp üns berýärler we pullaryny howlulara sarp etmek isleýärler.

  Täze gurlan howlular üçin adamlar gün şöhlesiniň çyralaryny halaýan zatlaryny ulanyp bilerler.Yearsöne ençeme ýyl bäri gurlan howly üçin lampalar goşmak isleseňiz, täzeden sim geçirmeli, bu gaty köp iş.Şeýlelik bilen gün energiýasy bilen işleýän bollard çyralaryny has köp adam saýlaýar, sebäbi gün yşyklandyryşy ýaşyl energiýa bolup, käbir elektrik toguny tygşytlamaga kömek edip biler.Şeýle hem, gün energiýasy bilen işleýän bollard çyralary täjirçilik mugt sim we pes woltly, bu has amatly we ygtybarly.

  Dürli estetiki talaplary kanagatlandyrmak üçin, indi RGB gün şöhlesiniň çyralaryny dizaýn etdik, dürli kompýuter linzalary bilen ýagtylygy has ajaýyp edýär.

  ÖNÜMLER SOLAR BOLLARD ÇYKLAR KOMMERSIETASY

  Solar Bollard Light Commerical SB-24 for Solar Powered Lights -1

  WHOLESALE SOLAR BOLLARD ÇYRYGY ÜÇIN AECRATYNLYK

  Solar Bollard Light Commerical SB-24 for Solar Powered Lights -2
  Model SB24-60CM SB24-80CM
  Açyk reňk 3000K / 5000K / RGB 3000K / 5000K
  Çipler Phillips Phillips
  Lýumen çykyşy > 200LM > 300LM
  Dolandyryş Lightagtylyk dolandyryşy Lightagtylyk dolandyryşy
  Gün paneli 5W 8W
  Batareýanyň kuwwaty 4000mAh 6000mAh
  Batareýanyň ömri 3000 tigir 3000 tigir
  Hereket datçigi Meýletin Meýletin
  Akymyň wagty > 20 sagat > 20 sagat
  Zarýad bermegiň wagty 5 sagat 5 sagat
  Ölçegi 26.5 * 26.5 * 60CM 26.5 * 26.5 * 80CM
  MOQ 10 sany 10 sany
  ● Aýratynlyklary
  ● Suw geçirmeýän, açyk açyk ýerlerde we her dürli açyk ýerlerde ulanylýan IP65 derejeli dizaýn.
  Good Deňiz derejesindäki ýokary hilli alýumin we galyň poroşok örtükden ýasaldy
  Commercial Gün şöhlesiniň çyralary täjirçilik akril Len, süýt linzasy, ýalpyldawuk, UV goşundyly, sary däl
  ● Gün paneli, zarýad beriş netijeliligini üpjün edip biljek 19.5% netijelilikli monokristally kremniý.
  ● LifePO4 Batareýa paketi, 3000 tigirden köp 3-5 gün dowam edip bilýän uly batareýa.

  SOLAR BOLLAD ÇYKLAR KOMPERSIALASY ÜÇIN ýüz tutmak

  详情图3
  详情图4

  ● Pyýada meýdançalary
  Ent Giriş ýollaryny gurmak

  ● Seýilgähler
  ● Meýdany yşyklandyrmak

  Sargyt tertibi

  Order Process-1

  ÖNÜMLER

  Production Process3

  Sorag-jogap

  1. Synag üçin nusga barmy?
  Hawa, synagyňyz üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

  2. MOQ näme?
  Pes MOQ, nusga 1pc we ilkinji synag buýrugy 8pc.

  3. Getirmegiň wagty näçe?
  Goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-25 gün soň.

  4. OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  Hawa, Amber iň çalt we iň täsirli ýol, OEM biznesine esaslanýan ähli müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmekdir diýip hasaplaýar.OEM garşylanýar.

  5. Öz reňk gutusymy çap etmek islesem näme?
  Reňkli gutynyň MOQ 1000pcs, şonuň üçin zty zakazyňyz 1000pc-den az bolsa, markaňyz bilen reňkli gutular ýasamak üçin goşmaça 350usd töleýäris.
  Theöne geljekde umumy sargytyňyz 1000pc-e ýeten bolsa, size 350usd gaýtaryp bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler