Hemmesi Gün köçesiniň çyrasy SS20 80W


 • Model SS20-80W
 • LED watt 80W
 • Lýumeniň netijeliligi 140lm / W.
 • Gün paneli 80W
 • Batareýa LIFEPO4 12V / 30AH
 • Material Alýumin zawod guýma + kompýuter gapagy
 • Tamamla Kümüş
 • Iş meýilnamasy Kümüş
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Has köp zat üçin Gün yşyklandyryş çözgüdine üns beriň10Syllar.

  Biz Gün şöhlesiniň iň gowy hyzmatdaşydyrys!

  AMBER Yşyklandyryş SS20

  Hytaýyň hemmesini bir günlük köçede düşündirmek
  详情图1
  ♦ Aýratynlyklary
  Duz Duzly ýerleri we deňiz ýerlerini öz içine alýan daş-töweregiň ähli görnüşleri üçin amatly.
  ♦ Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-50 ° C.
  65 IP65 bahalandyrylan, Çygly, tozan we suw geçirmeýän.
  W Sim ýok, 100% gün energiýasy bilen işleýär, gurmak we ibermek aňsat.
  ♦ Bularyň hemmesi gün köçeleriniň birinde monokristally siliony ulanýar, zarýad beriş netijeliligini üpjün edip biljek 19.5% ýokary netijelilik gün paneli.
  Street Gün köçesiniň çyrasy 3000 motosiklden gowrak LifePo4 batareýasyny ulanýar.Batareýanyň kuwwaty 2 ýa-da 3 ýagyşly gün dowam edýär

  BIR SOLAR GÖRNÜŞDE HEMMESI ÜÇIN GURAMA

  Işleýän yşyklandyryş tertibi Uzakdan dolandyryjy üçin PIR datçigi
  Bir gije 10 sagatdan gowrak işläň
  3 yzygiderli ýagyşly günüň dowamynda işläň T.
  Şeýle hem, ýöriteleşdirilen iş meýilnamasy üçin bize iberip bilersiňiz.(iş tertibi müşderiniň isleglerine görä sazlanyp bilner).
  详情图2
  PIR datçigi
  Hereket datçiginiň täze tehnologiýasy bilen eletrikany tygşytlap biler.
  Gijäniň dowamynda, gün köçeleriniň birinde PIR datçigi awtomatiki usulda dolandyrylyp bilner;
  Haçan-da adamlar energiýa tygşytlaýjy re modeimde geçse, ýagty re modeimde bolar.
  详情图3

  BIR SOLAR GÖRNÜŞDE HEMMESINIOD ÖNÜMLERI

  详情图4 Gün paneli

  Has ýokary netijelilik bilen monokristally kremniý

  Geçmek

  Öwüriňhemmesini bir gün köçe çyrasynda ýakmak we öçürmek

  Phillips 140lm / w bilen çipleri alyp bardy

  BIR SOLAR köçesinde HEMMESINIIST AISTRATYLMASY

   

   

   

   

   

   

   

   

  Synag hasabaty

  详情图5

  Paýlaýyş egrileri

  II görnüş

  III TERJIME
  详情图5 详情图6

  8M polýus 80W simulýasiýa

  详情图7
  详情图8
  详情图9

  BIR SOLAR KÖÇGÜNDE HEMMESI ÜÇIN Hytaý üçin aýratynlyk

  Surat 详情图10
  Model SS21-60w
  Çipler Phillips
  Wattage 80W
  Lýumen çykyşy 11200LM
  Dolandyryş PIR dolandyryşy
  Gün paneli 100W
  Batareýanyň kuwwaty 12V, 50AH
  Batareýanyň ömri Lifepo4, 3000 tigir
  Ölçegi 136 * 45 * 7 sm
  Boý gurmak 8-10M
  MOQ 10 sany

  Ansat gurnama

  LED yşyk, gün paneli, litiý batareýa we gözegçilik ediji, hemmesi bir ykjam dizaýnda.
  Bu täze dizaýn bilen, gurnamak aňsat, tälim berilmedik işçiler tarapyndan 5 minudyň içinde gurup bolýar

  Has gowy öndürijilik

  Gün köçesiniň bir çyrasyndaky bu 80W ýokary hilli LED lampa çyrasyndan, çydamly, ajaýyp görnüşden ýasalýar.
  Endokarky LED çipleri: Phillipsokary lýumen çykaryjy Phillips 3030 çiplerini ulanýar.Lýumeniň netijeliligi 140lm / W çenli bolup, bar bolan gün şöhlesiniň çyralary bilen deňeşdirilende 30% ýokarydyr.
  Gün paneli: Gün köçeleriniň birinde monokristally silion ulanylýar, zarýad beriş netijeliligini üpjün edip biljek 19.5% ýokary netijelilik gün paneli.
  Anti-UV LENS: Daşary ýurtdan getirilýän garrylyga çydamly plastmassa bölejigi, ikinji derejeli ýagtylyk paýlanyşy üçin, ýalpyldawuk çäk 10% -den pes, hatda 0,7-den ýokary.Roadolda ýeňil nokat ýa-da sary tegelek ýok
  DURMUŞ BATERIYASY: Gün köçesiniň çyrasy 3000 motosikl bilen LifePo4 batareýasyny ulanýar.Batareýanyň kuwwaty 2 ýa-da 3 ýagyşly gün dowam edýär

  Akyl operasiýasy

  Gijeki datçik: Islendik adam geçip barýarka, çyra ýakylýar we adamlar gidenlerinde yşyk ýa-da öçýär.Gündiz öçer.
  EKO-DOSTLYK we ENERGI -A Tygşytlamak: Gündiz gün şöhlesiniň aşagynda zarýad bermek, Gün energiýasyny elektrik toguna geçirmek we saklamak we gijelerine yşyklandyrmak.Örän ajaýyp energiýa tygşytly.
  Yzygiderli zarýad bermek we zarýad bermek dolandyryş moduly ST we IR ýaly halkara markadan ýokary hilli komponentleri ulanýar, 50000 sagatdan gowrak iş möhletini üpjün edýär.Lityum batareýasy awtomatiki işjeňleşdirme we pes temperaturany goramak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Ösen MPPT tehnologiýasy bilen yzarlamagyň netijeliligi 99,8% -den pes däl, DC-DC alyş-çalyş hümmeti 98%.4 döwür wagt gözegçilik tertibi müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler.Off line 2.4G programmirläp bolýan uzakdan dolandyrmak, aragatnaşyk aralygy 50m.Parametrler, iş tertibi we elektrik mukdary ykjam APP ýa-da kompýuter programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylyp bilner.Gorag derejesi IP67.

  Gowy kepillik şertleri

  Önümçimiz bir meseläni başdan geçiren bolsa we 3 ýyl kepillik möhletinde önümi ýa-da ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşarys.

  BIR SOLAR SÖETGÜNDE HEMMESI ÜÇIN ÇIN ÜÇIN GURBAN

  详情图11

  BIR SOLAR GÖRNÜŞDE HEMMESI ÜÇIN ýüz tutmak

  详情图12

  Sargyt tertibi

  Order Process-1

  ÖNÜMLER

  Production Process3

  Sorag-jogap

  1. Synag üçin nusga barmy?
  Hawa, synagyňyz üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

  2. MOQ näme?
  Pes MOQ, nusga 1pc we ilkinji synag buýrugy 8pc.

  3. Getirmegiň wagty näçe?
  Goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-25 gün soň.

  4. OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  Hawa, Amber iň çalt we iň täsirli ýol, OEM biznesine esaslanýan ähli müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmekdir diýip hasaplaýar.OEM garşylanýar.

  5. Öz reňk gutusymy çap etmek islesem näme?
  Reňkli gutynyň MOQ 1000pcs, şonuň üçin zty zakazyňyz 1000pc-den az bolsa, markaňyz bilen reňkli gutular ýasamak üçin goşmaça 350usd töleýäris.
  Theöne geljekde umumy sargytyňyz 1000pc-e ýeten bolsa, size 350usd gaýtaryp bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler